Sprawozdania od 2015 do nadal w MPiPS (https://opp.mpips.gov.pl/)

Wszystkie kolejne sprawozdania finansowe są publikowane wyłacznie na stronach MPiPS zgodnie z rozporządzeniem własciwego ministra.

Dostęp do internetowej bazy sprawozdań ( https://opp.mpips.gov.pl/) organizacji pożytku publicznego, jest utrzymywany przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej