Sprawozdanie za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok:

pdf  Zbiórka publiczna 

pdf  Bilans

pdf  Rachunek wynikow

pdf  Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

pdf  Informacja dodatkowa