Sprawozdanie za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok:

pdf  Zbiórka publiczna 

pdf

  Bilans

pdf  Rachunek wyników

pdf  Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

pdf  Informacja dodatkowa