Sprawozdanie za 2011 rok

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok:

pdf  Bilans

pdf  Rachunek wyników

pdf  Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

pdf  Informacja dodatkowa